Ryzyko, które może się opłacać

Ryzyko, które może się opłacać
Ryzyko, które może się opłacać

Inwestowanie w celach spekulacyjnych to w praktyce synonim ryzyka. Robienie tego na giełdzie papierów wartościowych jest zazwyczaj bardzo niemądre, jeśli jest się tylko małym graczem. Znacznie lepiej można sobie poradzić na giełdach surowcowych, które w większym stopniu są przewidywalne i pozwalają na w miarę sensowną ocenę ryzyka. Lepsza jest jeszcze sytuacja w przypadku rynku walutowego, ponieważ ma tu miejsce kilka regularnych zdarzeń, które pozwalają w miarę bezpiecznie inwestować spekulacyjnie, chociaż oczywiście im bardziej bezpieczna inwestycja, tym mniejsze zyski.

Forex od decyzji do decyzji

Jednym z wyznaczników trendów na rynkach walutowych są decyzje odnośnie polityki pieniężnej największych gospodarek świata, takich jak chociażby jak Stany Zjednoczone, strefa euro czy Chiny. Za każdym razem zmiany lub brak zmian mają wpływ na kursy walut. Przed zapowiadanymi decyzjami odnośnie zmian takiej polityki można zawsze wyczekiwać sygnałów odnoszących się do kierunków zmian, po czym inwestować zgodnie z prognozami. Jest to metoda umiarkowanie skuteczna, która pozwala na zarobienie czasami całkiem niezłych pieniędzy, jeśli polityka zmieni się w sposób znaczny lub niespodziewany. Najczęściej zmiany są znane już jakiś czas przed ich oficjalnym zapowiedzeniem, przez co zmiany kursów walut już prędzej uwzględniają nowe założenia polityki i są zdecydowanie mniej drastyczne. Czasami też oczywiście dzieją się rzeczy zupełnie niespodziewane i waluta może odbić w przeciwnym do spodziewanego kierunku.

Dane gospodarcze

Wielki wpływ na działanie giełdy walut mają także dane odnośnie działalności gospodarczej w krajach, których waluty nas interesują. Każde spowolnienie gospodarcze oraz niespodziewane zawirowania wpływają na rynki walutowe. W tym wypadku trzeba jednak dość pilnie śledzić dochodzące dane, ponieważ sytuacja nie jest aż tak oczywista, jak w przypadku chociażby zmian stóp procentowych wprowadzanych przez banki centralne. Do tego dochodzą jeszcze różne współzależności pomiędzy różnymi krajami powodujące spadek wartości pieniądza nawet w czasie, kiedy dane makroekonomiczne powinny zwiastować aprecjację waluty. Zyski z podążania za takimi wydarzeniami są jednak zwykle wyższe i pozwalają na skuteczniejsze działanie.

http://forex-gielda.pl/