Obecnie wiele firm oferuje odbiór odpadów remontowych i pobudowanych. Odbiór tych odpadów zazwyczaj odbywa się na dwa sposoby, na przykład poprzez podstawienie kontenera oraz poprzez odbiór odpadów w workach. Do materiałów pobudowanych zalicza się najczęściej ziemię, beton, gruz, a także mniejsze objętościowo i wagowo odpady, takie jak na przykład płyty gipsowe, folie, styropian bądź wełna mineralna. Odpady poremontowe można wrzucać na przykład do worka typu BIG- BAG, do małego kontenera albo do dużego kontenera o pojemności trzy, sześć lub osiem metrów sześciennych. Klient może zdecydować się na przykład na podstawienie kontenera w konkretnym dniu. W dalszej kolejności klient wypełnia ten kontener odpadami budowlanymi, a firma zabiera napełniony kontener w uzgodnionym wcześniej dniu. Rozliczenie za wywóz odpadów poremontowych następuje po przeliczeniu ile metrów kwadratowych tych śmieci zabrało się. Firmę, która zechce te śmieci zabrać można zamówić telefonicznie i wtedy uzgodni się z nimi ten najodpowiedniejszy termin.